WAT IS PSYCHOTHERAPIE?

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelvorm voor psychische klachten en problemen met als doel deze te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Psychotherapie gaat over het verbeteren van de mental health. 

Behandelingen zijn zo kort als het kan en zo langdurig als nodig. In de therapeutische relatie tussen cliënt en therapeut wordt de veiligheid gecreëerd om wat speelt openlijk te bespreken.

Ik ben BIG-geregistreerd psychotherapeut en voldoe daarmee aan de kwaliteitseisen die door de overheid zijn vastgesteld. Voor meer informatie - zie de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Welke klachten?

In mijn praktijk kun je terecht voor klachten op het gebied van stemming, rouw, angst, persoonlijkheid, trauma, werk, identiteit, seksualiteit, psychosomatiek, zingeving en relatie. 

Ik behandel individueel en partnerrelaties zowel face-to-face als online. Binnenkort start ik ook met kleine groepen online. 

Ook ben ik leertherapeut (NVP geregistreerd) voor psychotherapeuten in opleiding. 

Open Cliëntenportaal

Wachttijd

Regelmatig zijn er meer aanmeldingen dan plek. Dat leidt tot wachttijd. De wachttijd voor individuele therapie is ongeveer 3-4 maanden (wachttijd voor intake, behandeling begint aansluitend). De wachttijd voor groepstherapie online (kleine groepen) is momenteel ongeveer 1-2 weken voor intake. De behandeling begint als de groep vol is (update maart 2020). 

Je zorgverzekering kan je bijstaan in zorgbemiddeling om een behandelaar te vinden die plek heeft op kortere termijn. 

Partners

Ik werk samen met mijn collega's Petra Huizenga en Wies Verheul van Intrapsy

Daarnaast werk ik samen met Roel Witte van praktijk Mapta voor psychiatrische expertise. 

Ik ben onderdeel van een netwerk van psychotherapeuten en GZ- en klinisch psychologen in gemeente De Bilt. 

Voor Verwijzers

Patiënten kunnen doorverwijzen worden voor zowel basis als gespecialiseerde GGZ.

Indien gewenst is hier een verwijsformulier te downloaden om in te vullen.

WERKWIJZE

Intake

Na aanmelding volgt de intake die zich richt op je hulpvraag, achtergrond en verwachtingen. De intake bestaat uit een combinatie van gesprekken, vragenlijsten en informatie van mogelijke eerdere behandelingen. Voor vragenlijsten maak ik vaak gebruik van Embloom. Na de diagnose en het bespreken van de behandelaanpak start de behandeling. 

Behandeling

De behandelvorm bestaat uit het voeren van gesprekken waarin we een vertrouwensrelatie ontwikkelen die veilig genoeg voelt om wat speelt te bespreken. E-health kan een rol spelen in de behandeling en gesprekken kunnen ook online plaatsvinden (videobellen). Als psychotherapeut los ik problemen niet voor je op, maar help je anders ermee om te gaan. Het wordt je duidelijker waar je problemen mee te maken hebben en waar ze vandaan komen. Je voorgeschiedenis speelt hierbij vaak een belangrijke rol.

Je leert stil te staan bij je gevoelens, gedachten en ervaringen en er woorden aan te geven. Daardoor krijgt je meer inzicht in je eigen aandeel en meer grip op je leven. Uiteindelijk zullen de klachten verdwijnen of beter hanteerbaar worden. 

Tijdens de behandeling staan we regelmatig stil bij het verloop van de therapie. We sluiten af als we samen overeenkomen dat het herstel voldoende is om de behandeling te beëindigen of dat je elders op een betere plek bent. 

Benaderingen

Ik werk vanuit verschillende therapeutische invalshoeken (cliëntgericht, psychodynamisch, MBT, systeem, EFT, schematherapie, EMDR) en afhankelijk van de hulpvraag en problematiek zet ik in wat het meest passend is.

Sharpening the saw

Voortdurende ontwikkeling en toetsing is belangrijk in dit vak. Ik blijf nieuwsgierig, heb regelmatig intervisie en supervisie en ga graag naar congressen of trainingen. 

Kwaliteitsstatuut en visitatie

Aanbieders van BGGZ en SGGZ binnen de Zorgverzekeringswet zijn verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Je kunt dat inzien in de praktijk. Voor meer informatie ggzkwaliteitsstatuut.nl.

Mijn praktijk voldoet aan de kwaliteitscriteria voor een vrijgevestigde ggz-praktijk van de Landelijke Verenging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). Dat betekent o.a. dat ik de beroepscode voor psychotherapeuten volg. 

Klachtenregeling/WGBBO

Als je niet tevreden bent over de behandeling, bespreek ik dat graag. Daarnaast is door de beroepsvereniging voorzien in een klachtenregeling. Voor verdere informatie kun je terecht bij de NVP en de LVVP.

Lidmaatschappen

PRAKTISCH

Verzekering

Als de kosten voor behandeling onder verzekerde zorg vallen en je hebt een verwijzing van de huisarts, dan vergoedt je zorgverzekering de behandeling. Ik heb contracten met nagenoeg alle zorgverzekeraars en declareer rechtstreeks. In enkele gevallen is dit niet zo en ontvang je van mij de factuur die je zelf verrekent met je zorgverzekering.  

De ziektekostenverzekeraar verrekent altijd het eigen risico. Dit bedraagt in 2020 minimaal € 385,-, tenzij je hebt gekozen voor een hoger eigen risico. 

Zelf Betalen

Niet alle klachten behoren tot de verzekerde zorg. Zo worden aanpassingsstoornissen, relatie- en werkgerelateerde problematiek niet vergoed als er niet tegelijkertijd sprake is van een andere diagnose. 

Indien de behandeling niet onder de verzekerde zorg valt, reken ik het tarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit €109,75 per consult van drie kwartier. 

Contracten

In 2020 heb ik contracten met de volgende verzekeraars:

BGGZ: VGZ, Zilveren Kruis Achmea, Caresq, VRZ, Menzis, DSW, CZ

SGGZ: VGZ, Zilveren Kruis Achmea, Caresq, VRZ, Menzis, DSW

Afzeggen van afspraken of no-show

Afspraken dienen minimaal 48 uur (werkdagen) van tevoren te worden afgezegd. Als niet, is er een no show tarief van € 50,-. Deze kosten kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar.

  • PSYCHOTHERAPIE