WAT IS PSYCHOTHERAPIE?

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelvorm voor psychische klachten en problemen met als doel deze te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als nodig. In de therapeutische relatie tussen client en therapeut wordt de veiligheid gecreëerd om wat speelt openlijk te bespreken. 

Alleen als psychotherapie door een BIG-geregistreerde psychotherapeut (of psychiater/klinisch psycholoog) wordt verricht, voldoet deze aan de kwaliteitseisen die door de overheid zijn vastgesteld. Voor meer informatie Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Welke Klachten?

In mijn praktijk kunt u terecht voor klachten op het gebied van stemming, rouw, angst, persoonlijkheid, werk, identiteit, seksualiteit, psychosomatiek, zingeving en relatie.

Wachttijd

De wachttijd is momenteel lang. Ik neem nu geen nieuwe clienten aan (update januari 2020). Uw zorgverzekering kan u bijstaan in zorgbemiddeling om een behandelaar te vinden die plek heeft op kortere termijn. 

Voor verwijzers

U kunt uw patiënten doorverwijzen voor zowel basis als gespecialiseerde GGZ. U kunt desgewenst hier een verwijsformulier downloaden om in te vullen.

WERKWIJZE

Intake

Na aanmelding volgt de intake die zich richt op uw hulpvraag, achtergrond en verwachtingen. De intake bestaat uit een combinatie van gesprekken en vragenlijsten. Na diagnose en het bespreken van de behandelaanpak start de behandeling. 

Behandeling

Ik werk vanuit verschillende therapeutische invalshoeken (cliëntgericht, psychodynamisch, MBT, systeem, EFT, schematherapie, EMDR) en afhankelijk van de hulpvraag en problematiek zet ik in wat het meest passend is. De behandelvorm bestaat uit het voeren van gesprekken waarin we een vertrouwensrelatie ontwikkelen die veilig genoeg voelt om uw problemen te bespreken. Als psychotherapeut los ik problemen niet voor u op, maar help u anders ermee om te gaan. Het wordt u duidelijker waar uw problemen mee te maken hebben en waar ze vandaan komen, uw eigen levensgeschiedenis speelt daarbij vaak een belangrijke rol. U leert stil te staan bij uw gevoelens, gedachten en ervaringen en er woorden aan te geven. Daardoor krijgt u meer inzicht in uw eigen aandeel en meer grip op uw leven. Uiteindelijk zullen de klachten verdwijnen of beter hanteerbaar worden. 

Tijdens de behandeling staan we regelmatig stil bij het verloop van de therapie. We sluiten af als we samen overeenkomen dat het herstel voldoende is om de behandeling te beëindigen of dat u elders op een betere plek bent. 

Voor psychiatrische expertise werk ik samen met Roel Witte van praktijk MAPTA in Zeist.

Rommen

Volgens de werkwijze Routine Outcome Monitoring (ROM) vraag ik u periodiek vragenlijsten in te vullen en bespreken we deze tijdens de therapie. Ik maak hiervoor gebruik van TelePsy. De vragenlijsten hebben betrekking op uw klachten en het verloop van de therapie. 

Kwaliteitsstatuut en visitatie

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. U kunt dat inzien in de praktijk. Voor meer informatie ggzkwaliteitsstatuut.nl.

Mijn praktijk voldoet aan de kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde ggz-praktijk van de Landelijke Verenging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). Dat betekent o.a. dat ik de beroepscode voor psychotherapeuten volg. 

Klachtenregeling/WGBBO

Als u om niet tevreden bent over de behandeling, bespreek ik dat graag. Daarnaast is door de beroepsvereniging voorzien in een klachtenregeling. Voor verdere informatie kunt u terecht bij de NVP en de LVVP.

PRAKTISCH

Verzekering

Als de kosten voor behandeling onder verzekerde zorg vallen en u hebt een verwijzing van de huisarts, dan vergoedt uw zorgverzekering. Ik heb contracten met nagenoeg alle zorgverzekeraars en declareer rechtstreeks. In enkele gevallen is dit niet zo en ontvangt u van mij de factuur die u zelf verrekent met uw verzekering. 

De ziektekostenverzekeraar verrekent altijd het eigen risico met u. Dit bedraagt in 2020 € 385,- (tenzij u heeft gekozen voor een hoger eigen risico). 

Zelf betalen

Niet alle problematiek behoort tot de verzekerde zorg. Zo worden aanpassingsstoornissen, relatie- en werkgerelateerde problematiek niet vergoed als er niet tegelijkertijd sprake is van een andere diagnose. 

Indien de behandeling niet onder de verzekerde zorg valt, reken ik het tarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit €109,75 per consult van drie kwartier. 

Contracten

In 2020 heb ik contracten met de volgende verzekeraars:

basis GGZ: VGZ, Zilveren Kruis Achmea, Caresq, VRZ, Menzis, DSW, CZ

gespecialiseerde GGZ: VGZ, Zilveren Kruis Achmea, Caresq, VRZ, Menzis, DSW

Afzeggen van afspraken of no-show

Afspraken dienen minimaal 48 uur (werkdagen) van tevoren te worden afgezegd. Als niet, is er een no show tarief van € 50,-. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

WIE

Aanvankelijk werkzaam geweest als arbeids- en organisatiepsycholoog in de rol van adviseur, coach, trainer en programmamanager. Later heb ik mij verder bekwaamd als psychotherapeut voor individuele psychotherapie en partnerrelatietherapie, docent en regiebehandelaar. 

In mijn praktijk zie ik hoe groei, ontwikkeling of verandering stagneert door individuele, relatie of systeemproblemen. Door het vergroten van inzicht, het stilstaan bij betekenis, het verwerken van pijnlijke gevoelens of het veranderen van gedrag, krijgt u meer grip op uw leven en omstandigheden. Bij individuele psychotherapie help ik u als u het gevoel heeft vast te lopen, innerlijke belemmeringen ervaart of pijnlijke gevoelens uit het verleden het leven in het hier en nu beperken. Bij partnerrelatietherapie zijn er vaak destructieve patronen in de relatie ontstaan die de diepere gevoelens en behoeften overstemmen. 

Ik werk of heb gewerkt in diverse settingen: het (internationale) bedrijfsleven, een GGZ-instelling als groepstherapeut, regiebehandelaar in een GGZ-instelling voor interculturele psychiatrie, docent aan een universiteit en in de vrijgevestigde psychotherapiepraktijk. 

Partners

Regelmatig voer ik overleg en werk ik samen met mijn collega's Petra Huizenga en Wies Verheul. Voor psychiatrische expertise werk ik samen met praktijk Mapta in Zeist, Roel Witte (psychiater). Daarnaast maak ik onderdeel uit van een netwerk van psychotherapeuten en GZ- en klinisch psychologen in gemeente De Bilt.

LIDMAATSCHAPPEN

CONTACT

CAPTCHA Image Controleer alstublieft de veiligheidscode

 

Sietsche Dijkstra
Matter of People
De Genestetlaan 1
3723 DN Bilthoven

(030) 237 80 70
s.t.dijkstra@intrapsy.nl

REGISTRATIES

BIG nummer: 09918222716
AGB code (zorgverlener): 94017227
AGB code (praktijk): 94060724
Kamer van Koophandel: 34272369
Algemene VoorwaardenPrivacystatement

  • PSYCHOTHERAPIE