WAT IS PSYCHOTHERAPIE?

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelvorm gericht op het verbeteren van mental health en veerkracht. Psychische klachten en problemen worden verminderd of beter hanteerbaar. Behandelingen kunnen plaatsvinden in de BGGZ of de SGGZ. 

De duur van behandeling varieert: kort als het kan en langdurig als nodig. In de therapeutische relatie tussen cliënt en therapeut is het veilig om wat speelt openlijk te bespreken.

Ik ben BIG-geregistreerd psychotherapeut en voldoe daarmee aan de kwaliteitseisen die door de overheid zijn vastgesteld. Voor informatie zie de website van de  Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en het BIG register.

Welke klachten?

In mijn praktijk kun je terecht voor klachten op het gebied van stemming, angst, persoonlijkheid, trauma, werk, identiteit, rouw, seksualiteit, psychosomatiek, zingeving en relatie. Cliënten vanaf 18+ jaar zijn welkom, ik behandel geen kinderen/jeugd. Zittingen zijn face-to-face, online of hybride (combinatie van beide).  

Individuele klachten worden behandeld in individuele psychotherapie of in groepsverband (schematherapie, gesloten groep). De volgende groep schematherapie start november 2024. Daarnaast zijn stellen welkom voor partnerrelatietherapie. Voor collega's in opleiding ben ik NVP-geregistreerd leertherapeut. 

Aanmelden

Wachttijd

Regelmatig zijn er meer aanmeldingen dan plek. Dat leidt tot wachttijd. Ik probeer wachttijden niet teveel te laten oplopen.

  • Individuele therapie - Geen beschikbaarheid

  • Partnerrelatietherapie - Geen beschikbaarheid

  • Groepstherapie - November 2024 (nieuwe groep)

  • Leertherapie - In overleg

Je zorgverzekeraar kan je bijstaan in zorgbemiddeling om een behandelaar te vinden die plek heeft op kortere termijn.

Partners

Ik werk samen met mijn collega's Wies Verheul en Petra Huizenga van Intrapsy. Op onze gezamenlijke website kun je meer informatie vinden over ons en onze wijze van werken. Tijdens vakanties nemen wij voor elkaar waar. Daarnaast werk ik samen met Tasja van Veen o.g.v. groepstherapie. 

Wij consulteren indien gewenst een psychiater voor psychiatrische expertise. 

Ik ben onderdeel van een netwerk van psychotherapeuten en GZ- en klinisch psychologen in gemeente De Bilt. 

Voor Verwijzers

Patiënten kunnen doorverwezen worden voor zowel basis als gespecialiseerde GGZ.

Via de link hier is een verwijsformulier te downloaden om in te vullen.

WERKWIJZE

Screening en intake

Na aanmelding via mail of telefonisch plannen we een telefonische afspraak om wederzijds te bepalen of mijn praktijk voor jou een goede plek is (screening). Bij bevestiging vraag ik je om je online aan te melden en maken we een afspraak voor intake. De intake (2-3 gesprekken) richt zich op je reden voor aanmelding, je hulpvraag en achtergrond. Ik vraag je enkele vragenlijsten in te vullen (veelal via Embloom) en vaak vindt er een systeemgesprek plaats als onderdeel van de intake. De intake leidt tot de diagnose en behandelaanpak. Na overeenstemming daarover start de behandeling. 

Behandeling en afronding 

De behandeling bestaat uit het voeren van gesprekken, experiëntiele oefeningen en/of huiswerk binnen een therapeutische relatie met vertrouwen, empathie en veiligheid. Als psychotherapeut los ik problemen niet voor je op, maar help je er anders mee om te gaan. Het wordt je duidelijker waar je problemen mee te maken hebben en waar ze vandaan komen. Je voorgeschiedenis speelt vaak een belangrijke rol. Je leert stil te staan bij je gevoelens, gedachten en ervaringen en er woorden aan te geven. Daardoor krijgt je meer inzicht in je eigen aandeel en meer grip op je leven. Uiteindelijk treedt herstel op, zullen klachten verdwijnen of beter hanteerbaar worden. 

E-health kan een rol spelen in de behandeling. Hiervoor maak ik gebruik van Embloom. Afspraken kunnen ook online plaatsvinden (videobellen).

Tijdens de behandeling staan we regelmatig stil bij het verloop van de therapie. We sluiten af als we samen overeenkomen dat je genoeg stappen hebt gezet om weer zelf vooruit te kunnen of dat je elders op een betere plek bent. 

Benaderingen

Ik werk vanuit verschillende therapeutische invalshoeken (cliëntgericht, psychodynamisch, MBT, systeem, EFT, schematherapie, EMDR, NET) en afhankelijk van de hulpvraag en problematiek zet ik in wat het meest passend is.

Nood

In geval van nood en ik niet bereikbaar ben, neem dan contact op met je eigen huisarts of de huisartsenpost. Dit geldt ook voor nood buiten kantooruren. 

Sharpening the saw

Voortdurende ontwikkeling en toetsing is belangrijk in dit vak. Ik blijf nieuwsgierig, heb regelmatig intervisie en supervisie en ga graag naar congressen of trainingen. 

Kwaliteitsstatuut en visitatie

Aanbieders van BGGZ en SGGZ binnen de Zorgverzekeringswet zijn verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Je kunt dat inzien in de praktijk. Voor meer informatie  ggzkwaliteitsstatuut.nl.

Mijn praktijk voldoet aan de kwaliteitscriteria voor een vrijgevestigde ggz-praktijk van de Landelijke Verenging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten ( LVVP). Ik volg de beroepscode voor psychotherapeuten (NVP). 

Klachtenregeling/WGBBO

Als je niet tevreden bent over de behandeling, wil ik dat graag met je bespreken. Daarnaast is door de beroepsvereniging voorzien in een klachtenregeling. Voor verdere informatie kun je terecht bij de NVP en de LVVP.

Lidmaatschappen

PRAKTISCH

Verzekering

Als de kosten voor behandeling onder verzekerde zorg vallen en je hebt een verwijzing van de huisarts, dan vergoedt je zorgverzekering de behandeling. Ik heb contracten met nagenoeg alle zorgverzekeraars en declareer rechtstreeks. In enkele gevallen is dit niet zo en ontvang je van mij de factuur die je zelf verrekent met je zorgverzekering. Met ingang van 1-1-2022 is er binnen de GGZ een nieuwe vorm van financieren ingevoerd, het ZPM (Zorgpretatie Model). Dat betekent dat de behandeling maandelijks zal worden gefactureerd. De ziektekostenverzekeraar verrekent daarbij altijd het eigen risico. Dit bedraagt in 2024 minimaal € 385,-, tenzij je hebt gekozen voor een hoger eigen risico. 

Zelf Betalen

Niet alle klachten behoren tot de verzekerde zorg. Zo worden aanpassingsstoornissen, relatie- en werkgerelateerde problematiek niet vergoed als er niet tegelijkertijd sprake is van een andere diagnose. 

Indien de behandeling niet onder de verzekerde zorg valt, reken ik het tarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. In het geval van wel verzekerde zorg, maar toch zelf willen betalen, volg ik het eveneens het tarief zoals vastgesteld door de NZa. 

Contracten

Voor 2024 heb ik contracten met nagenoeg alle zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, VGZ, CZ, Menzis, Caresq, DSW, ASR, OWM Zorg en Zekerheid, ONVZ en ENO.

Ook bij niet gecontracteerde zorg is vergoeding mogelijk door je zorgverzekeraar. Afhankelijk van de polis (natura of restitutiepolis) die je hebt afgesloten wordt een kleiner of groter percentage vergoed. Vraag het voor de zekerheid altijd na bij je zorgverzekeraar. 

Afzeggen van afspraken of no-show

Afspraken dienen minimaal 24 uur (werkdagen) van tevoren te worden afgezegd. Er zijn kosten verbonden aan het niet op tijd annuleren van een afspraak (no-show tarief individuele therapie = €50; no-show tarief partnerrelatietherapie = €70). Deze kosten kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar.

  • PSYCHOTHERAPIE