WAT IS PSYCHOTHERAPIE?

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelvorm gericht op het verbeteren van mental health. Psychische klachten en problemen worden verminderd of beter hanteerbaar. Behandelingen kunnen plaatsvinden in de BGGZ of de SGGZ. 

De duur van behandeling varieert: kort als het kan en langdurig als nodig. In de therapeutische relatie tussen cliënt en therapeut wordt de veiligheid gecreëerd om wat speelt openlijk te bespreken.

Ik ben BIG-geregistreerd psychotherapeut en voldoe daarmee aan de kwaliteitseisen die door de overheid zijn vastgesteld. Voor informatie zie de website van de  Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en het BIG register.

Welke klachten?

In mijn praktijk kun je terecht voor klachten op het gebied van stemming, angst, persoonlijkheid, trauma, werk, identiteit, rouw, seksualiteit, psychosomatiek, zingeving en relatie. Cliënten vanaf 18+ jaar zijn welkom in de praktijk, ik behandel geen kinderen/jeugd. 

Ik behandel individueel en partnerrelaties zowel face-to-face als online. Binnenkort start ik met kleine groepen online. Voor collega's in opleiding ben ik NVP-geregistreerd leertherapeut. 

Open Cliëntenportaal

Wachttijd

Regelmatig zijn er meer aanmeldingen dan plek. Dat leidt tot wachttijd. Ik probeer wachttijden niet teveel te laten oplopen.

  • Op dit moment heb ik geen plek voor nieuwe cliënten voor individuele en partnerrelatietherapie.

  • De wachttijd voor groepstherapie (in kleine groepen) is ongeveer 4 maanden.

  • De wachttijd voor leertherapie is ongeveer 4 maanden.

Je zorgverzekeraar kan je bijstaan in zorgbemiddeling om een behandelaar te vinden die plek heeft op kortere termijn.

Partners

Ik werk samen met mijn collega's Petra Huizenga en Wies Verheul van Intrapsy. Op onze gezamenlijke website kun je meer informatie vinden over ons en onze wijze van werken. Tijdens vakanties nemen wij voor elkaar waar. 

Daarnaast werk ik samen met Roel Witte van praktijk Mapta voor psychiatrische expertise. 

Ik ben onderdeel van een netwerk van psychotherapeuten en GZ- en klinisch psychologen in gemeente De Bilt. 

Voor Verwijzers

Patiënten kunnen doorverwijzen worden voor zowel basis als gespecialiseerde GGZ.

Indien gewenst is hier een verwijsformulier te downloaden om in te vullen.

WERKWIJZE

Screening en intake

Na aanmelding volgt eerst een telefonische afspraak (screening) om wederzijds te bepalen of mijn praktijk voor jou de beste plek is. Bij bevestiging schrijf je je in via het cliëntenportaal. De intake richt op je hulpvraag, achtergrond en verwachtingen en bestaat uit 2-3 gesprekken, vragenlijsten (veelal via Embloom)  en achtergrondinformatie. Na diagnose en het bespreken van de behandelaanpak start de behandeling. 

Behandeling en afronding 

De behandelvorm bestaat uit het voeren van gesprekken waarin we een vertrouwensrelatie ontwikkelen die veilig genoeg voelt om wat speelt te bespreken. E-health kan een rol spelen in de behandeling en gesprekken kunnen ook online plaatsvinden (videobellen). Voor e-health maak ik gebruik van Embloom of Therapieland  Als psychotherapeut los ik problemen niet voor je op, maar help je anders ermee om te gaan. Het wordt je duidelijker waar je problemen mee te maken hebben en waar ze vandaan komen. Je voorgeschiedenis speelt hierbij vaak een belangrijke rol.

Je leert stil te staan bij je gevoelens, gedachten en ervaringen en er woorden aan te geven. Daardoor krijgt je meer inzicht in je eigen aandeel en meer grip op je leven. Uiteindelijk zullen de klachten verdwijnen of beter hanteerbaar worden. 

Tijdens de behandeling staan we regelmatig stil bij het verloop van de therapie. We sluiten af als we samen overeenkomen dat het herstel voldoende is om de behandeling te beëindigen of dat je elders op een betere plek bent. 

In geval van nood en ik niet bereikbaar ben of buiten kantooruren, neem dan contact op met je eigen huisarts of de huisartsenpost. 

Benaderingen

Ik werk vanuit verschillende therapeutische invalshoeken (cliëntgericht, psychodynamisch, MBT, systeem, EFT, schematherapie, EMDR) en afhankelijk van de hulpvraag en problematiek zet ik in wat het meest passend is.

Sharpening the saw

Voortdurende ontwikkeling en toetsing is belangrijk in dit vak. Ik blijf nieuwsgierig, heb regelmatig intervisie en supervisie en ga graag naar congressen of trainingen. 

Kwaliteitsstatuut en visitatie

Aanbieders van BGGZ en SGGZ binnen de Zorgverzekeringswet zijn verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Je kunt dat inzien in de praktijk. Voor meer informatie ggzkwaliteitsstatuut.nl.

Mijn praktijk voldoet aan de kwaliteitscriteria voor een vrijgevestigde ggz-praktijk van de Landelijke Verenging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). Dat betekent o.a. dat ik de beroepscode voor psychotherapeuten volg. 

Klachtenregeling/WGBBO

Als je niet tevreden bent over de behandeling, bespreek ik dat graag. Daarnaast is door de beroepsvereniging voorzien in een klachtenregeling. Voor verdere informatie kun je terecht bij de NVP en de LVVP.

Lidmaatschappen

PRAKTISCH

Verzekering

Als de kosten voor behandeling onder verzekerde zorg vallen en je hebt een verwijzing van de huisarts, dan vergoedt je zorgverzekering de behandeling. Ik heb contracten met nagenoeg alle zorgverzekeraars en declareer rechtstreeks. In enkele gevallen is dit niet zo en ontvang je van mij de factuur die je zelf verrekent met je zorgverzekering.  

De ziektekostenverzekeraar verrekent altijd het eigen risico. Dit bedraagt in 2021 minimaal € 385,-, tenzij je hebt gekozen voor een hoger eigen risico. 

Zelf Betalen

Niet alle klachten behoren tot de verzekerde zorg. Zo worden aanpassingsstoornissen, relatie- en werkgerelateerde problematiek niet vergoed als er niet tegelijkertijd sprake is van een andere diagnose. 

Indien de behandeling niet onder de verzekerde zorg valt, reken ik het tarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit €109,75 per consult van drie kwartier. 

Contracten

Voor 2021 heb ik voor zowel S-GGZ als B-GGZ contracten met nagenoeg alle verzekeraars: Zilveren Kruis, VGZ, Menzis, Caresq, DSW, ASW, OWM Zorg en Zekerheid, ONVZ en ENO. Met CZ heb ik alleen een contract voor de B-GGZ. 

In de gevallen dat ik geen contract heb afgesloten is vergoeding mogelijk op basis van de polis die je hebt bij je zorgverzekeraar. Dit kan een naturapolis of een restitutiepolis zijn. Vraag na bij je verzekering wat het percentage is dat de verzekering in jouw geval zal vergoeden (bij restitutiepolis veelal 100%). 

Afzeggen van afspraken of no-show

Afspraken dienen minimaal 48 uur (werkdagen) van tevoren te worden afgezegd. Als niet, is er een no show tarief van € 50,-. Deze kosten kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar.

  • PSYCHOTHERAPIE