LEIDERSCHAP

Leiderschap gaat over het leiden van jezelf (persoonlijk leiderschap) en het leiden van anderen. In de complexe wereld van nu, ook wel VUCA genoemd, is leiderschap de kritische eigenschap om koers te kiezen en te houden. 

Leiderschap gaat over het kennen van jezelf, verbinding met anderen, visie en executie. Op individueel niveau beïnvloedt dat je eigen koers en je bijdrage aan en invloed op het collectief. Op collectief niveau is leiderschap een conditie voor succes en een bepalende factor voor de business mental health, dus hoe mentaal gezond een business is. Vanuit organisatieperspectief zou je kunnen zeggen dat leiderschap op individueel niveau een signaal en tegelijkertijd een  beïnvloedende factor is van de business mental health. 

Ontwikkeling van leiderschap is een proces van de binnenwereld en de connectie met de buitenwereld. Als individu zijn we onderdeel van een context. We bestaan dus zelf en  in relatie met de ander. Daarmee is leiderschapsontwikkeling een individueel en een relationeel proces. Leiderschap ontwikkelt niet in isolatie, maar door reflectie, uitwisseling en experimenteren. Zo ontstaat ruimte voor nieuwe invalshoeken, opvattingen, gevoelens, keuzes en gedrag die bijdragen tot sterker, gezonder en duurzamer leiderschap. 

Doelgroep

Individuen en teams: 

 • Individuen als professionals, leidinggevenden en bestuurders. Gericht op persoonlijk leiderschap, mentaal fit zijn, koers hebben en houden. Vanuit persoonlijk leiderschap naar het leiden van anderen.
 • Management teams om goed te blijven samenwerken en reflectie op gemeenschappelijke ambitie en richting. Vanuit teamleiderschap naar het leiden van de organisatie.

Maak van 'leiden' geen 'lijden'.

Welke Thema's?

Het thema verschilt per persoon of situatie. Voorbeelden zijn: 

 • Individueel:  zelfvertrouwen en autonomie, koers en richting, grenzen aangeven, omgaan met conflicten, zichtbaarheid 
 • In relatie tot anderen: samenwerking, vertrouwen, verbinding, beïnvloeding, stakeholder management 
 • Teams: samenwerking, omgaan met spanning of conflicten, gemeenschappelijke koers en ambitie, vertrouwen 

Versnellen door te vertragen. 

Wat levert het op?

Inzichten, bewustzijn, handvatten, vaardigheden, andere afspraken met anderen. Zowel op individueel niveau als in patronen met anderen. Inzicht in wat je wel en niet kunt veranderen en het onderscheid tussen die twee. 

Op individueel of op team niveau leidt dat tot meer focus, rust, afstemming en plezier. En daarmee tot vergroting van de individuele of gezamenlijke draagkracht en het richting en vertrouwen kunnen geven aan anderen. En dat zal leiden tot betere resultaten en meer voldoening.

Door reflectie meer regie.

AANBOD

Individuele coaching

Neutrale gesprekspartner

Een coach is een neutrale gesprekspartner zonder enig belang in jouw situatie. Meedenken, uitdagen en aanzetten tot reflectie en actie, zodat je tot andere inzichten, keuzes of gedrag komt. 

Hoe komt jouw binnenwereld tot uiting in jouw werk(context)? Hoe kun je je impact vergroten of accelereren in ontwikkeling? Hoe kun je innerlijke blokkades verminderen? Reflecteren op een veilige plek. Vertragen om te versnellen. 

Aanbod

 • Individuele coachingstrajecten
 • Executive coaching
 • Programma in 1 dag (VIP programma)

'Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen.' (Confucius)

Teams

Meer dan de som der delen

Hoe kunnen competente en talentvolle mensen samen tot een high performance komen als team? 

Een krachtig team vertaalt het gezamenlijk doel duidelijk naar de organisatie en creëert focus, verbinding, vertrouwen, veerkracht, energie en resultaat. Tel uit je winst als dit over je team aan de top gaat! 

Aanbod

 • Teamtrajecten op maat
 • Team workshops over specifieke onderwerpen, bijv. conflict, verbinding, samenwerking, teamfocus etc. 
 • Intervisie voor groepen of binnen teams

Leiderschapsprogramma's

Investeren in leiderschap

Investeren in ontwikkelprogramma's voor leiders leidt tot betere organisatieresultaten dan alleen ontwikkeling ‘on the job’. Het gaat om de bewuste aandacht aan de leider als mens.

Als onderdeel van een leiderschapscurriculum. Of als interventie in een organisatieverandering. Of als online intervisiegroep. 

Aanbod

 • Design en faciliteren leiderschapsprogramma's
 • Coaching/intervisie in kleine groepen op gemeenschappelijke thema's (ook online!)
 • Workshops/masterclasses 
 • Advies/consulting 

Aanbod

 • Individuele coachingstrajecten
 • Executive coaching
 • Programma in 1 dag (VIP programma)

'Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen.' (Confucius)

Aanbod

 • Teamtrajecten op maat
 • Team workshops over specifieke onderwerpen, bijv. conflict, verbinding, samenwerking, teamfocus etc. 
 • Intervisie voor groepen of binnen teams

Aanbod

 • Design en faciliteren leiderschapsprogramma's
 • Coaching/intervisie in kleine groepen op gemeenschappelijke thema's (ook online!)
 • Workshops/masterclasses 
 • Advies/consulting 

AANPAK

Het bereiken van doelen en de kwaliteit van een samenwerking hangt sterk samen met heldere afspraken. En dus is het sluiten van het contract een essentiële eerste stap in iedere samenwerking: wat zijn de doelen en kaders waarin we samenwerken?

Globaal kent het proces van iedere samenwerking vier onderdelen:  

 • Understanding the why - de achtergrond(en) van de vraag
 • Defining the what - de focus van het traject: doelen, verwachtingen en werkafspraken - vaststellen van het contract. 
 • Helping with the how - uitvoering of implementatie van het traject. De duur is afhankelijk van scope en geformuleerde doelen. Tussentijds monitoren we de vorderingen en samenwerking. 
 • Close - tijdens de afronding kijken we terug op inhoud, doelen, verwachtingen en proces. Ook kijken we vooruit en bepalen wat nodig is voor de toekomst. 

Principes

Matter of People werkt vanuit een viertal principes:

 • Nieuwsgierigheid - het continue willen begrijpen van het waarom, wat en hoe 
 • Respect - respect voor de ander en voor zelf
 • Kwaliteit - het streven naar excellentie
 • Samenwerking - collaboratie waar mogelijk

Beroepsgeheim

Als coach hanteer ik de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen en de International Coach Federation.

VOORBEELDEN VAN KLANTEN

Samenwerkingen

Regelmatig werk ik samen met anderen. Partners waarmee ik samenwerk zijn onder meer Circleradius en Ludic.

Beroepsverenigingen

Ik ben aangesloten bij het NIP en ICF. 

 • LEIDERSCHAP