LEIDERSCHAP

Leiderschap gaat over het leiden van anderen en het leiden van jezelf, ofwel persoonlijk leiderschap. In de complexe wereld van nu, ook wel VUCA genoemd, is leiderschap de kritische eigenschap om koers te kiezen en te houden. 

Leiderschap gaat over visie, verbinding met jezelf en anderen en executie. Het beïnvloedt de business mental health, dus hoe mentaal gezond de business is. Op individueel niveau is het een signaal van business mental health. Op collectief niveau is het een bepalende factor voor de business mental health. 

Leiderschapsontwikkeling is een proces van naar binnen gaan en weer naar buiten. Ieder van ons is een individu en ieder van ons is ook verbonden met de ander. We bestaan dus zelf en ook altijd in relatie met de ander. Daarmee is leiderschapsontwikkeling een individueel en ook een relationeel proces. Door reflectie en experimenteren ontstaat ruimte voor nieuwe invalshoeken, keuzes en aanpakken die bijdragen tot sterker leiderschap. 

Doelgroep

Individuen en teams: 

 • Individuen als professionals, leidinggevenden en bestuurders. Gericht op persoonlijk leiderschap, mentaal fit zijn, koers hebben en houden. Vanuit persoonlijk leiderschap naar het leiden van anderen.
 • Management teams om goed te blijven samenwerken en reflectie op gemeenschappelijke ambitie en richting. Vanuit teamleiderschap naar het leiden van de organisatie.

Maak van 'leiden' geen 'lijden'.

Welke Thema's?

Het thema verschilt per persoon of situatie. Voorbeelden zijn: 

 • Individueel:  zelfvertrouwen en autonomie, koers en richting, grenzen aangeven, omgaan met conflicten, zichtbaarheid 
 • In relatie tot anderen: samenwerking, vertrouwen, verbinding, beïnvloeding, stakeholder management 
 • Teams: samenwerking, omgaan met spanning of conflicten, gemeenschappelijke koers en ambitie, vertrouwen 

Versnellen door te vertragen. 

Wat levert het op?

Inzichten, bewustzijn, handvatten, vaardigheden, andere afspraken met anderen. Zowel op individueel niveau als in patronen met anderen. Inzicht in wat je wel en niet kunt veranderen en het onderscheid tussen die twee. 

Op individueel of op team niveau leidt dat tot meer focus, rust, afstemming en plezier. En daarmee tot vergroting van de individuele of gezamenlijke draagkracht en het richting en vertrouwen kunnen geven aan anderen. En dat zal leiden tot betere resultaten en meer voldoening.

Door reflectie meer regie.

AANBOD

Individuele coaching

Neutrale gesprekspartner

Een coach is een neutrale gesprekspartner zonder enig belang in jouw situatie. Meedenken, uitdagen en aanzetten tot reflecteren en actie, zodat je tot andere invalshoeken, keuzes of gedrag komt.

Hoe komt jouw binnenwereld tot uiting in jouw werk(context)? Hoe kun je blokkades verminderen of accelereren in ontwikkeling? 

Aanbod

 • Individuele coachingstrajecten
 • Executive coaching
 • Wandelcoaching
 • Programma in 1 dag (VIP programma)

'Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen.' (Confucius)

Teams

Meer dan de som der delen

Hoe kunnen competente en talentvolle mensen samen tot een high performance komen als team? 

Een krachtig team vertaalt het gezamenlijk doel duidelijk naar de organisatie en creëert focus, verbinding, vertrouwen, veerkracht, energie en resultaat. Tel uit je winst als dit over je team aan de top gaat! 

Aanbod

 • Teamtrajecten op maat
 • Team workshops over specifieke onderwerpen, bijv. conflict, verbinding, samenwerking, teamfocus etc. 
 • Intervisie voor groepen of binnen teams

Leiderschapsprogramma's

Investeren in leiderschap

Investeren in ontwikkelprogramma's voor leiders leidt tot betere organisatieresultaten dan alleen ontwikkeling ‘on the job’. Het gaat om de bewuste aandacht aan de leider als mens.

Als onderdeel van een leiderschapscurriculum. Of als interventie in een organisatieverandering. Of als online intervisiegroep. 

Aanbod

 • Design en (co)facilitatie leiderschapsprogramma's
 • Workshops/masterclasses over persoonlijk leiderschap
 • Advies/consulting 
 • Intervisietrajecten 

Aanbod

 • Individuele coachingstrajecten
 • Executive coaching
 • Wandelcoaching
 • Programma in 1 dag (VIP programma)

'Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen.' (Confucius)

Aanbod

 • Teamtrajecten op maat
 • Team workshops over specifieke onderwerpen, bijv. conflict, verbinding, samenwerking, teamfocus etc. 
 • Intervisie voor groepen of binnen teams

Aanbod

 • Design en (co)facilitatie leiderschapsprogramma's
 • Workshops/masterclasses over persoonlijk leiderschap
 • Advies/consulting 
 • Intervisietrajecten 

AANPAK

De ervaring leert dat het bereiken van de doelen en inhoud van een samenwerking sterk samenhangt met heldere afspraken. En dus is het sluiten van het contract essentieel in iedere samenwerking: wat zijn de doelen en kaders waarin we samenwerken?

Globaal kent het proces van iedere samenwerking vier stappen:  

 • Understanding the why - de achtergrond(en) van de vraag
 • Defining the what - de focus van het traject: doelen, verwachtingen en werkafspraken - vaststellen van het contract. 
 • Helping with the how - uitvoering of implementatie van het traject. De duur is afhankelijk van scope en geformuleerde doelen. Tussentijds monitoren we de vorderingen en samenwerking. 
 • Close - tijdens de afronding kijken we terug op inhoud, doelen, verwachtingen en proces. Ook kijken we vooruit en bepalen wat nodig is voor de toekomst. 

Principes

Matter of People werkt vanuit een viertal principes

 • Nieuwsgierigheid - het continue willen begrijpen van het waarom, wat en hoe 
 • Respect - respect voor de ander en zelf
 • Kwaliteit - het streven naar excellentie
 • Samenwerking - collaboratie waar mogelijk

Beroepsgeheim

Als coach hanteer ik de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen en de International Coach Federation.

VOORBEELDEN VAN KLANTEN

Samenwerkingen

Regelmatig werk ik samen met anderen. Partners waarmee ik samenwerk zijn onder meer Circleradius en Ludic.

Beroepsverenigingen

Ik ben aangesloten bij het NIP en ICF. 

 • LEIDERSCHAP