LEIDERSCHAP

Leiderschap gaat over het leiden van jezelf - persoonlijk leiderschap - en over het leiden van anderen. In een wereld waarin veel kan en moet, met veel prikkels, veel onderlinge afhankelijkheid en complexiteit is leiderschap een kritische eigenschap. Dé eigenschap om koers te kiezen en te houden! 

En dus is gezond leiderschap essentieel. Omdat vanuit gezond leiderschap, vanuit helderheid en menselijkheid je de koers in de wereld met alle uitdagingen en prikkels vast kunt houden. Dit kun je zien als business mental health. 

Business mental health begint met gezond leiden van zelf. Om daarna anderen beter te kunnen leiden. Het gezond leiden van zelf begint met naar binnen te gaan, waarbij de wereld van buiten binnen beïnvloedt. Door te inspireren en reflecteren op denken, voelen en handelen ontstaat ruimte voor nieuwe invalshoeken en keuzes. Om daarna versterkt van binnen naar buiten te kunnen gaan.

Voor Wie?

Voor professionals, leidinggevenden, bestuurders en voor teams. 

Je eigen mental health verbeteren, zodat de business mental health verbetert. Goed in je vel zitten. Zodat 'leiden' geen 'lijden' wordt, voor jezelf of voor de ander. Vanuit persoonlijk leiderschap naar het leiden van anderen. Vanuit teamleiderschap naar het leiden van de organisatie. 

Welke Thema's?

Dus het gaat over jezelf - waarden, talenten, richting en focus, energie. En vervolgens over jouw verbinding met anderen - samenwerking, inspiratie, grenzen, conflicten, plezier. Of een ander thema dat voor jou speelt. 

Het verbeteren van je business mental health door te vertragen. Om daarna te kunnen versnellen.   

Wat levert het op?

Inzicht en vaardigheid. In jezelf en in je verbinding met anderen. In wat je kunt veranderen en wat je niet kunt veranderen en dus moet accepteren. En het onderscheid tussen die twee. En daardoor meer regie op wat speelt: waarom, wat, hoe. 

Leidend tot meer focus, resultaat, rust, voldoening en plezier. En daarmee meer richting en vertrouwen kunnen geven en meer draagkracht hebben.  

AANBOD

Individuele coaching

Neutrale gesprekspartner

Een coach is een neutrale gesprekspartner zonder enig belang in jouw situatie. Meedenken, uitdagen en aanzetten tot reflecteren en actie, zodat je tot andere invalshoeken, keuzes of gedrag komt.

Hoe komt jouw binnenwereld tot uiting in jouw werk(context)? Hoe kun je blokkades verminderen of accelereren in ontwikkeling? 

Aanbod

 • Individuele coachingstrajecten
 • Executive coaching
 • Wandelcoaching
 • Programma in 1 dag
 • Vorm is maatwerk: face-to-face, online, telefonisch

'Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen.' (Confucius)

Teams

Meer dan de som der delen

Hoe kunnen competente en talentvolle mensen samen tot een high performance komen als team? 

Een krachtig team vertaalt het gezamenlijk doel duidelijk naar de organisatie en creëert focus, verbinding, vertrouwen, veerkracht, energie en resultaat. Tel uit je winst als dit over je team aan de top gaat! 

Aanbod

 • Team journey: teamtraject op maat
 • Team workshops over specifieke thema's, bijv. Insights Personal Discovery, MBTI, samenwerking, teamfocus etc. 
 • Begeleiden van teams waarin conflicten zijn
 • Team intervisie: gestructureerd en periodiek reflecteren op team functioneren met begeleiding
 • Coaching van de teamleider

Leiderschapsprogramma's

Investeren in leiderschap

Investeren in ontwikkelprogramma's voor leiders leidt tot betere organisatieresultaten dan alleen ontwikkeling ‘on the job’. Het gaat om de bewuste aandacht aan de leider als mens.

Als onderdeel van een leiderschapscurriculum. Of als interventie in een organisatieverandering. Of als online intervisiegroep. 

Aanbod

 • Design en (co)facilitatie leiderschapsprogramma's
 • Workshops/masterclasses over persoonlijk leiderschap
 • Advies over leiderschapsontwikkeling of leiderschapscurriculum
 • Online intervisie - groepssamenstelling en groepsgrootte in overleg

Aanbod

 • Individuele coachingstrajecten
 • Executive coaching
 • Wandelcoaching
 • Programma in 1 dag
 • Vorm is maatwerk: face-to-face, online, telefonisch

'Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen.' (Confucius)

Aanbod

 • Team journey: teamtraject op maat
 • Team workshops over specifieke thema's, bijv. Insights Personal Discovery, MBTI, samenwerking, teamfocus etc. 
 • Begeleiden van teams waarin conflicten zijn
 • Team intervisie: gestructureerd en periodiek reflecteren op team functioneren met begeleiding
 • Coaching van de teamleider

Aanbod

 • Design en (co)facilitatie leiderschapsprogramma's
 • Workshops/masterclasses over persoonlijk leiderschap
 • Advies over leiderschapsontwikkeling of leiderschapscurriculum
 • Online intervisie - groepssamenstelling en groepsgrootte in overleg

AANPAK

De ervaring leert dat het bereiken van de doelen en inhoud van een samenwerking sterk samenhangt met heldere afspraken. En dus is het sluiten van het contract essentieel in iedere samenwerking: wat zijn de doelen en kaders waarin we samenwerken?

Globaal kent het proces van iedere samenwerking vier stappen:  

 • Understanding the why - de achtergrond(en) van de vraag
 • Defining the what - de focus van het traject: doelen, verwachtingen en werkafspraken - vaststellen van het contract. 
 • Helping with the how - uitvoering of implementatie van het traject. De duur is afhankelijk van scope en geformuleerde doelen. Tussentijds monitoren we de vorderingen en samenwerking. 
 • Close - tijdens de afronding kijken we terug op inhoud, doelen, verwachtingen en proces. Ook kijken we vooruit en bepalen wat nodig is voor de toekomst. 

Principes

Matter of People werkt vanuit een viertal principes

 • Nieuwsgierigheid - het continue willen begrijpen van het waarom, wat en hoe 
 • Respect - respect voor de ander en zelf
 • Kwaliteit - het streven naar excellentie
 • Samenwerking - collaboratie waar mogelijk

Beroepsgeheim

Als coach hanteer ik de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen en de International Coach Federation.

VOORBEELDEN VAN KLANTEN

Samenwerkingen

Regelmatig werk ik samen met anderen. Partners waarmee ik samenwerk zijn onder meer Circleradius en Ludic.

Beroepsverenigingen

Ik ben aangesloten bij het NIP en ICF. 

 • LEIDERSCHAP