Sietsche Dijkstra

When your life is a story, who's got the pen? 

Matter of People biedt coaching aan leidinggevenden, professionals en teams & psychotherapie aan volwassenen in de basis en gespecialiseerde GGZ. 

Opererend op het spectrum van ontwikkeling en zorg. Uw vraag kan gaan over het ondersteunen of versnellen van ontwikkeling, het voorkomen van klachten (preventief) of het genezen of hanteren van klachten (curatief). Als vragen over ontwikkeling, preventie of klachtenverlichting zich voordoen, is adequate hulp goud waard!

Door adequate hulp wordt uw gevoel van regie versterkt en uw verhaal verder gevormd: helping you to take charge so you feel charged. 

Afhankelijk van het startpunt leidt dat tot betere resultaten, meer voldoening en plezier, minder klachten of een betere/andere klachtenhantering. 

  • HOME