LEIDERSCHAP

Leiderschap kan geïnterpreteerd worden als persoonlijk leiderschap of leiderschap aan anderen. Om anderen goed te kunnen leiden, moet je in staat zijn jezelf te kunnen leiden: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, hoe kom ik er, hoe verbind ik me met anderen. Want leidinggeven aan anderen begint bij leiding geven aan jezelf.

Van leiders - de formele leider die leidinggeeft aan anderen - wordt gevraagd dit te faciliteren richting hun team of organisatie. In een wereld waarin zoveel kan, met veel prikkels en complexiteit (VUCA) is dit nog belangrijker naar je medewerkers en tegelijkertijd een challenge. 

Ik ondersteun leidinggevenden, bestuurders en professionals in hun leiderschap. Vanuit persoonlijk leiderschap naar het leiden van anderen. 

Door te inspireren en reflecteren op denken, voelen en handelen ontstaat ruimte voor nieuwe invalshoeken en keuzes. Vanuit binnen naar buiten. Zodat jouw capaciteit een leider te zijn voor jezelf en voor anderen vergroot wordt, richting en vertrouwen kunnen geven en draagkracht hebben. 'Leiden' wordt geen 'lijden'. 

Waarom? 

Vanuit persoonlijk leiderschap naar het leiden van anderen. Het HOE beïnvloedt direct het WAT. Leiderschap gaat over de wijze waarop: authenticiteit, moed, je eigen energie en die van de ander. 

Welke thema's?

Vragen over leiderschap kan gaan over veel thema's. Voorbeelden van wat ik in de praktijk tegen kom zijn: 

 • Focus - of gebrek aan
 • Vertrouwen - of gebrek aan
 • Conflicten - innerlijk of met anderen
 • Controle versus loslaten
 • Zelfreflectie
 • Energie 

Wat levert het op?

Inzicht en daardoor meer regie op wat speelt: waarom, wat en hoe. Leidend to meer focus, resultaat, rust, voldoening en plezier. Zowel voor individu, team en organisatie. 

AANBOD

Coaching

Een coach is een neutrale gesprekspartner zonder enig belang in jouw situatie. Ik kijk, denk mee, daag uit en zet aan tot reflecteren en actie, zodat je tot andere invalshoeken, keuzes of gedrag komt. Hoe komt jouw binnenwereld tot uiting in jouw (werk)context? Coaching is anders dan therapie. De thema's zijn vooral werkgerelateerd en gaan over versterken van wat er al is. De impact is merkbaar op jezelf en op je omgeving. 

BEKIJK AANBOD

Aanbod

 • Individuele coachingstrajecten/executive coaching. Dit kan face-to-face, telefonisch of online. 
 • Coachingsgesprekken gecombineerd in een dag

Thema's: samenwerking, sturen versus loslaten, balans werk-privé, beïnvloeding van stakeholders, organisatieverandering, loopbaan en ontwikkeling, stress en burn-out

'Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen.' (Confucius)

Leiderschapsprogramma’s

Investeren in ontwikkelprogramma's voor leiders leidt tot betere organisatieresultaten dan alleen ontwikkeling ‘on the job’. Het gaat om de bewuste aandacht aan de leider als mens. Als onderdeel van een leiderschapscurriculum. Of als interventie in een organisatieverandering. 

BEKIJK AANBOD

Aanbod

 • Ontwikkeling leiderschapsprogramma's - daarin werk ik samen met andere partners uit het veld
 • Begeleiding en facilitatie van programma's 
 • Opzetten van leiderschapscurriculum voor uw organisatie
 • Advisering over leiderschapsontwikkeling in uw talentmanagement strategie

Teamleiderschap

Als je in een team werkt, wil je dat het meer is dan de som der delen. Hoe kan het dat competente en talentvolle mensen niet tot een high performance kunnen komen als team? Waarin focus is, en vertrouwen, en energie? Daarover gaat het als je wilt investeren in je team. En vanuit die investering komen de uitkomsten: een helder gezamenlijk doel, de teamleden voelen zich gezien, er is verbinding tussen hoofd en hart, energie en resultaat!

BEKIJK AANBOD

Aanbod

Krachtige teams hebben een positieve uitstraling naar hun omgeving. Zeker als het het team aan de top betreft. Het leidt tot focus, vertrouwen, veerkracht, consistentie en executie. Mogelijkheden:

 • Team journey: ontwikkelingsproces voor uw team - traject bestaand uit individuele intakes en meerdere team workshops, in overleg te ontwerpen. Ik verzorg de ontwikkeling en begeleiding
 • Team workshops over diverse thema's, bijv. samenwerking, doelen en visieontwikkeling, taakverdeling
 • Team intervisie - gestructureerd reflecteren als team
 • Begeleiding van teamleider of individuele teamleden

AANPAK

Belangrijk in iedere samenwerking is het sluiten van het contract: wat is het doel en wat zijn de kaders waarin we samenwerken. En hoe gaan we dat doen. De ervaring leert dat de inhoud en dus de doelen van de samenwerking veel beter bereikt worden als de afspraken helder zijn.

Globaal kent het proces van ieder traject of project vier stappen:  

 • Understanding the why - de achtergrond(en) van de vraag
 • Defining the what - de focus van het traject: doelen, verwachtingen en werkafspraken - vaststellen van het contract. 
 • Helping with the how - uitvoering of implementatie van het traject. De duur is afhankelijk van scope en geformuleerde doelen. Tussentijds monitoren we de vorderingen en samenwerking. 
 • Close - tijdens de afronding kijken we terug op inhoud, doelen, verwachtingen en proces. Ook kijken we vooruit en bepalen wat nodig is voor de toekomst. 

Principes

Matter of People werkt vanuit een viertal principes

 • Nieuwsgierigheid - het continue willen begrijpen van het waarom, wat en hoe 
 • Respect - respect voor de ander en zelf
 • Kwaliteit - het streven naar excellentie
 • Samenwerking - collaboratie waar mogelijk

VOORBEELDEN VAN KLANTEN

WIE

Altijd nieuwsgierig naar het verhaal, gedachten, overwegingen, gevoelens, het rationele en het irrationele. Handen, hoofd en hart. ´Hard´ en ´zacht´ in organisaties. 

Ervaring als coach, trainer, psychotherapeut, consultant, programma manager en ondernemer. Organisatiepsychologische, bedrijfskundige en psychotherapeutische kennis en ervaring. Eigen praktijk, Shell, Gemini Consulting en KPMG Management Consulting. 

Stijl is spiegelend, empathisch, licht als het kan en confronterend waar nodig, onderzoekend. Om vanuit deze onderzoekende stijl tot het narratief te komen. Anderen omschrijven mij als 'scherp, aanwezig en ondersteunend'. 

Only a fool knows everything (African proverb)

Arbeids- en Organisatiepsychologie gestudeerd (Rijksuniversiteit Groningen), MBA behaald (Imperial College Business School, Londen), coachingsopleiding gevolgd en postdoctorale opleiding tot psychotherapeut (RINO) afgerond (overheidsregister BIG). Gecertificeerd in psychometrische instrumenten (British Psychological Society level B) als MBTI en CPI. Tevens Insights Personal Discovery en IOPT. Lid van beroepsverenigingen. Voor meer informatie zie LinkedIn profiel.

Samenwerkingen

Regelmatig werk ik samen met anderen. Partners waarmee ik samenwerk zijn onder meer Circleradius en Ludic.

BEROEPSVERENIGINGEN

Beroepsgeheim

Als coach hanteer ik de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen en de International Coach Federation.

Het Vlindereffect

De Amerikaanse meteoroloog Edward Lorenz ontdekte in 1961 dat minuscule veranderingen in beginwaarden enorme consequenties kunnen hebben verderop in de keten; een vlinderslag in het Braziliaanse amazone woud kan leiden tot een orkaan in Texas. Ik probeer samen met mijn client de 'levers' voor verandering te vinden. Want vanuit de juiste 'lever' kunnen transformaties volgen. 

CONTACT

CAPTCHA Image Controleer alstublieft de veiligheidscode

 

Sietsche Dijkstra
Matter of People
De Genestetlaan 1
3723 DN Bilthoven

(06) 2186 57 80
sietsche@matterofpeople.nl

REGISTRATIES

BIG nummer: 09918222716
AGB code (zorgverlener): 94017227
AGB code (praktijk): 94060724
Kamer van Koophandel: 34272369
Algemene VoorwaardenPrivacystatement

 • COACHING EN ADVIES