Wat een mooi vak

Onderdeel van het vak van psychotherapeut is het bijhouden en aanscherpen van kennis en vaardigheden, je vakmanschap. En het uitwisselen daarover met collega’s. Een recent voorbeeld hiervan was het bijwonen van de EFT Global Summit 3-4 juni in Haarlem. Met 1100 internationale collega’s diverse lezingen en workshops. Eerder in mei het bijwonen van de masterclass van Les Greenberg. Het verrijkt en inspireert. Daarnaast inspireert en verrijkt het om vanuit bestuursoptiek betrokken te zijn bij het systeem van de GGZ. Omdat we als zorgverlener juist vanuit het directe contact met de cliënt/patiënt zicht hebben op wat nodig is. En we ook mede systeemverantwoordelijkheid dragen. En omdat het beter kan.

Gepubliceerd op 12 juni 2024
Psychotherapie
Leiderschap

When your life is a story, who's got the pen?

Psychische klachten, het gevoel dat je klem zit of (alweer) vastloopt, relatiespanningen, stagneren in werk. Dan wil je graag goede hulp. 

MatterofPeople werkt aan de ontwikkeling en mentale gezondheid van individuen, relaties en teams: mental health en business mental health. 

  • BLOG