Blended psychotherapie going forward

Nu de richtlijnen weer ruimte geven om onder gegeven condities (geen verschijnselen bij zowel zelf als huisgenoten) weer F2F te behandelen, wordt de werkwijze in de praktijk weer aangepast. In overleg met cliënten zal de psychotherapie offline en/of online plaatsvinden.

Want terug naar hoe het was? Ik denk het niet. Blended behandelen - een mix van online en F2F - leidt tot goede behandelresultaten. Naast eigen ervaringen wijst evidence based onderzoek dit ook uit. Cliënten kunnen vanuit hun eigen vertrouwde omgeving psychotherapie hebben. Het kan juist veilig voelen om vanuit de eigen omgeving stil te staan bij wat moeilijk of pijnlijk is. Onder echter wel de voorwaarde dat cliënten een ruimte hebben waar ze vrijuit en ongestoord kunnen zijn. 

De therapeutische relatie is in online behandelen effectief. Ondanks dat oogcontact niet echt plaatsvindt, kan de gevoelde verbinding net zo sterk zijn als offline. De focus op het moment, de aandachtigheid waarmee de behandelaar naar je luistert, maakt dat je je gehoord en gezien voelt. Online behandelen werkt. Daarnaast zijn er diverse praktische overwegingen te overwegen - zowel voor cliënten als behandelaar.  

Gepubliceerd op 13 mei 2020
Psychotherapie
Leiderschap

Mental health and business mental health

Matter of People wordt geleid door Sietsche Dijkstra. Ik werk aan de ontwikkeling en mentale gezondheid van mensen. Dat is mijn vak. Al 25 jaar.

  • BLOG